Důležitá údržba pro precizní tisk: Průvodce čištěním vodících tyčí na 3D tiskárně

Pro čištění vodících tyčí na 3D tiskárně můžete použít následující postup:

  1. Připravte si čistý hadřík, který nebude zanechávat vlákna, a izopropylalkohol (isopropanol). Izopropylalkohol je vhodný pro čištění, protože neobsahuje vodu, rychle vysychá a odstraňuje nečistoty a mastnotu.

  2. Vypněte tiskárnu a odpojte ji od napájení.

  3. Pokud je to možné, odjeďte tiskovou hlavou/podložkou stranou, aby nebránily v přístupu k vodícím tyčím. 

  4. Navlhčete hadřík izopropylalkoholem. Měl by být vlhký, ale ne příliš namočený.

  5. Pečlivě otřete vodící tyče hadříkem. Pohybujte se po celé délce tyče, abyste odstranili veškerou nečistotu nebo prach. Je také dobré provést několik pohybů nahoru a dolů, abyste zajistili, že se čisticí prostředek dostane do všech otvorů.

  6. Po dokončení čištění nechte vodící tyče volně vyschnout.

  7. Před opětovným spuštěním tiskárny se ujistěte, že jsou tyče plně suché a bez nečistot.

Důležité je, abyste při čištění vodících tyčí byli opatrní a nepoškodili je. Ujistěte se, že používáte správné čisticí prostředky a následujte pokyny výrobce tiskárny.