Je 3D tiskový filament PLA a výtisky z něj odbouratelné?

3D tisk se stal revoluční technologií, která umožňuje vytvářet různé předměty z různých materiálů přímo z digitálního modelu. Jedním z nejoblíbenějších materiálů pro 3D tisk je PLA (PolyLactic Acid). Tento materiál je oblíbený pro svou jednoduchou tiskovou kvalitu, nízkou cenu a také pro svou považovanou odbouratelnost. Ale jaké je skutečné posouzení PLA v tomto ohledu? Jsou výtisky z PLA skutečně odbouratelné? To je otázka, na kterou se podíváme v tomto článku.

Co je PLA?

PLA je bioplast, který je vyráběn z obnovitelných zdrojů, jako jsou kukuřice nebo cukrová třtina. Jedná se o termoplastický polymer, který se vyrábí z fermentace cukru obsaženého v těchto rostlinách. Díky své biodegradabilitě a obnovitelným zdrojům se PLA stává atraktivním materiálem pro širokou škálu aplikací, včetně 3D tisku.

Odbouratelnost PLA:

PLA je často označován jako odbouratelný materiál, což znamená, že by měl být schopen rozkládat se přirozeně a bez negativního vlivu na životní prostředí. Nicméně, odbouratelnost PLA není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

PLA může být biodegradován v kompostu, ale pouze za specifických podmínek, jako jsou teplota, vlhkost a bakteriální aktivita. V běžných podmínkách, jako je domácí kompost, se PLA může rozkládat poměrně pomalu a může trvat několik let, než se úplně rozloží. V průmyslových kompostových zařízeních, kde jsou tyto podmínky přísně kontrolovány, se může PLA rozložit rychleji, ale stále to může trvat několik měsíců nebo i více.

Výtisky z PLA:

Když jde o výtisky z PLA, odbouratelnost závisí na jejich tloušťce a složitosti. Tenčí a jednodušší výtisky se mohou rozložit rychleji než ty tlusté a složité. Navíc, pokud jsou výtisky znečištěny jinými materiály, jako je barva nebo lepidlo, může to odbouratelnost ještě více zkomplikovat.

Podmínky biologické rozložitelnosti PLA:

Aby se PLA mohl biologicky rozložit, jsou zapotřebí specifické podmínky, které umožní mikroorganismům rozkládat materiál. Hlavními faktory, které ovlivňují biologickou rozložitelnost PLA, jsou teplota, vlhkost, pH prostředí a přítomnost mikroorganismů.

1. Teplota: Proces biologického rozkladu PLA je zrychlen při vyšších teplotách. Ideální teplota pro rozklad PLA je obvykle mezi 50-60 °C. Při těchto teplotách se mikroorganismy aktivněji rozmnožují a rozkládají materiál.

2. Vlhkost: Voda je nezbytná pro biologický rozklad PLA, protože umožňuje mikroorganismům pohybovat se a metabolizovat materiál. Vysoká vlhkost prostředí urychluje proces rozkladu.

3. pH prostředí: Mikroorganismy obvykle vyžadují neutrální nebo mírně kyselé prostředí pro optimální rozklad. Extrémně kyselé nebo alkalické prostředí může inhibovat aktivitu mikroorganismů a zpomalit proces rozkladu.

4. Přítomnost mikroorganismů: Biologický rozklad PLA závisí na přítomnosti specifických mikroorganismů, jako jsou bakterie a houby, které jsou schopné rozkládat polymerové řetězce PLA na jednodušší sloučeniny.

Závěr:

Za ideálních podmínek může PLA biologicky rozložit v kompostu nebo v průmyslových kompostových zařízeních. Nicméně, je důležité si uvědomit, že biologická rozložitelnost PLA není zaručena ve všech prostředích a může se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách. Pokud se snažíte minimalizovat ekologický dopad vašich 3D tisků z PLA, mějte na paměti, že nejlepší možností je recyklace tam, kde je to možné, a minimalizace používání tohoto materiálu, když je to možné.