G-CODE, jádro 3D tisku

V tomto článku si rozebereme základní kódy a skripty pro chod Vaší 3D tiskárny. Nejprve si ukážeme, co jednotlivé zkratky znamenají a poté z nich vytvoříme jednoduché skripty pro začátek, konec tisku, výměnu filamentu a na zatažení filamentu při kalibraci.

Nyní se tedy podíváme na jednotlivé příkazy. Základem jsou G a M kódy, G kódy ovládají pohyby související s extruderem a podložkou, zatímco M kódy pracují se součástmi tiskárny (např. ofuk, motory atd.).

G1 – lineární pohyb
G1 Z0.2 – lineární pohyb po ose Z o 0.2 mm
G1 X8.0 F2000 – lineární pohyb po ose X rychlostí F=2000mm/min
G1 Y60.0 E4.0 F1000.0 – lineární pohyb po ose Y rychlostí F, a zároveň vytlačení 4mm filamentu

G28 – domovská pozice
G28 X – domovská pozice pouze pro osu X
G28 Y – domovská pozice pouze pro osu Y
G28 Z
– domovská pozice pouze pro osu Z

G29 – vyrovnání podložky (spuštění autokalibrace heatbed)

G90 – absolutní pozice na osách XYZ
G1 X20 F2400 – posunutí do X=20 na podložce
G1 X40 F2400 – posunutí do X=40 na podložce

G91 – relativní pozice na osách XYZ
G1 X20 F2400 – posunutí o 20mm od aktuální pozice po ose X
G1 X20 F2400 – posunutí o dalších 20mm po ose X

G92 – nastavit aktuální polohu os; nejčastěji se využívá pro osu E (filament)
G92 E0.0 – nastavit aktuální pozici filamentu na E=0

M84 – vypnout motory

M104 – nastavit teplotu hotendu
M104 S0 – vypnout zahřívání hotendu

M107 – vypnout ofuk

M117 – zobrazit zprávu na LCD displeji

M140 – nastavit teplotu podložky, dle druhu filamentu
M140 S0 – vypnout vyhřívání podložky

M201 – nastavení maximální akcelerace na jednotlivých osách
M201 X1000 Y1000 E600 – příklad nastavení akcelerací (X=1000mm/min; Y=1000mm/min; E=600mm/min)


 A teď už k samotným skriptům, které řídí Vaší tiskárnu. Scripty jsou v Simplify3D umístěny v záložce Edit Process Settings → Scripts → Starting/Ending Script

Scripty v Simplify3D

Jako první se podíváme na Starting Script.

M201 X1000 Y1000 E600

G28
G29
M117 Tiskarna pripravena
G92 E0.0
G1 Z0.2
G1 X8.0 F2000
G1 Y60.0 E4.0  F1000.0
G1 Y100.0 E8.5  F1000.0
G1 Z0.2
M117 Probiha tisk

Nejprve dojde k nastavení maximálních akcelerací, následně se extruder posune do domovské pozice, odkud začne vyrovnání podložky. Po skončení kalibrace se na displeji objeví text (Tiskarna pripravena), extruder se přesune do pozice E=0 a následuje pohyb po ose Y na okraji podložky, kde dojde k vytlačení materiálu k očištění trysky. Poté se tryska posune do výšky 0.2mm a započne samotný tisk.

 

Nyní si popíšeme Ending Script.

M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan
G1 X0 Y200 ; home X axis
M84 ; disable motors

Po skončení tisku se vypne zahřívání hotendu, podložky a vypne se také ofuk. Následně se extruder přesune do nastavené domovské pozice (G1 X0 Y200). A nakonec dojde k vypnutí motorů.

Příště se zaměříme situace, např. když chcete změnit druhy filamentu nebo na výměnu barvy filamentu.

Ondra