Také jste se setkali s problémy s hotendem při tisku?

Anebo Vám tiskárna netiskla a přeskakovalo podávací kolečko, případně Vás potkali jiné kolize?

Posbíral jsem pro Vás a vybral nejčastější problémy a uvedl k nim jednoduché návody na řešení co s tím.

Nefunkční větráček hotendu – špatně zapojený větráček do základní desky. Většinou se stane, že se konektor otočí o 180°. Při otočení by se měl větráček rozběhnout. Pokud větráček neběží, s největší pravděpodobností se jedná o vadný větráček.

Nefunkční větráček ofuk tisku – jako v předchozím případě může jít špatně zapojený větráček do základní desky. Někdy se stává, že ofuk tisku není zapnutý ve sliceru. Řešením je zapnutí ve sliceru. Někdy je možné jej otestovat v rámci ovládání tiskárny přes display s ovladačem. Pokud ani toto nezabírá, jedná se pravděpodobně o vadný/nevhodný větráček.

Hotend netiskne správně, ale vzdálenost od headbed je správná - zkontrolujte přítlak na podávací kolečko filamentu:

a)      Malý přítlak - pokud se jedná o malý přítlak v extruderu na materiál, podávací kolečko a filament prokluzuje. Příznakem je obroušený filament od podávacího kolečka. Občas se také projevuje přeskakováním v extruderu.

b)      Velký přítlak – deformace podávaného filamentu. Podávací kolečko může filament probrousit. Někdy dochází k zaseknutí filamentu v heatbrake (chlazená část). Řešením je povolit přítlačné šrouby – přítlačné kolečko (většinou ložisko).

První vrstva je velice tenká, rozmazaná nebo téměř žádná – typická situace, kdy je hotend/extruder velmi nízko nad tiskovou plochou. Tato situace může také způsobit přebroušení filamentu od podávacího kolečka. To se děje z důvodu, že filament dole nemá kam odcházet a neposouvá se dolů. Řešením je kontrola slicovacího programu, zda není nastavena vysoká hodnota pro výšku první vrstvy. Dále zvýšení mezery mezi tryskou hotendu a tiskovou plochou.

Hotend netiskne a přeskakuje podávací kolečko v extruderu – zde upozorním na prvotní kontrolu teploty hotendu (trysky). Někdy se stane, že tisknete například z materiálu ABS, ale ve sliceru omylem zvolíte materiál PLA. Hotend se nahřeje na nižší teplotu. Tímto dojde k tomu, že tryska není dostatečně zahřátá a filament ABS „neproleze“. Řešení je jednoduché – spustit slicer znovu a změnit materiál, popřípadě zkontrolovat nastavené teploty pro jednotlivé materiály.

Hotend tiskne, ale dochází k velké extruzi – jedná se o opačnou situaci předchozí situace, kdy je nastavena větší teplota, než je ideální teplota pro tisk zvoleného materiálu. Řešení je opět jednoduché – změnit ve sliceru typ materiálu, popř. přednastavené teploty.

Špatně dotažená tryska v hotendu – pokud problémy s tiskem přetrvávají, zkontrolujte dotažení trysky. Někdy se stane, že při výměně trysky nedojde ke správnému dotažení a tryska se ucpe nesprávným vedením (vytékáním) taveného filamentu. Řešením je vyčistit trysku, našroubovat zastudena. Ohřát hotend a trysky v zahřátém stavu dotáhnout. Doporučuji zahřát hotend na teplotu tavení materiálu ABS – tedy 255°C.

Ucpaná tryska – častý problém např. při výměně tiskového materiálu nebo tisku z nekvalitního no-name materiálu. Situace, kdy se může ucpat tryska – např. když tisknete z materiálu bamboofill (nebo jinými upravenými materiály) a následně chcete tisknout z PLA. Tryska bude nahřátá na nižší teplotu (tavnou teplotu PLA), než se taví právě bamboofil, který zůstal v trysce po předchozím tisku a tím se stane, že PLA přes trysku neprojde.

Další situace, kdy se může ucpat tryska je, když tisknete z materiálů, kdy jsou jeho součástí třpitky nebo glitery. Zde se dá předcházet situaci ucpání trysky tím, že budete používat trysku s větším průměrem. Dle výrobců filamentů je ideální průměr 0.5mm. Pokud už se stane, že se vám tryska ucpe, řešením je nahřátí trysky na vysokou teplotu tisknutého materiálu a trysku povrtat miniaturním vrtáčkem. Pokud nemáte vrtáček, může být i uzonký drátek. Popř. lze trysku vyšroubovat a nad plynovým hořákem nahřát tak, aby se zbytkový materiál rozehřál a drátkem trysku vyčistit

Pokud jste prošli naše návody a ani jedno z uváděných řešení nepomohlo, tak zkuste vyměnit filament nebo výrobce filamentu.

Věřím tomu, že kdo začíná s 3D tiskem, jsme pomohli zorientovat se v možných problémech v této oblasti.

V případě, že máte další jiné problémy, které zde nejsou popsané, napište nám na email obchod@vsepro3Dtisk.cz. Jistě vymyslíme řešení, konkrétní problém uveřejníme, abychom do budoucna pomohli dalším 3D tiskařům.

Doprava ZDARMA při nákupu nad 1.000 Kč

Nabízíme dopravu ZDARMA po ČR prostřednictvím doručovací služby Zásilkovna, pokud nakoupíte zboží v hodnotě nad 1000 Kč. Pokud bude nákup nad 2.000 Kč, tak jsou i ostatní typy dopravy po ČR zdarma!