Nejčastější problémy s 3D tiskem

Také jste se setkali s problémy s hotendem při tisku?

Anebo Vám tiskárna netiskla a přeskakovalo podávací kolečko, případně Vás potkali jiné kolize?

Posbíral jsem pro Vás a vybral nejčastější problémy a uvedl k nim jednoduché návody na řešení co s tím.

Nefunkční větráček hotendu – špatně zapojený větráček do základní desky. Většinou se stane, že se konektor otočí o 180°. Při otočení by se měl větráček rozběhnout. Pokud větráček neběží, s největší pravděpodobností se jedná o vadný větráček.

Nefunkční větráček ofuk tisku – jako v předchozím případě může jít špatně zapojený větráček do základní desky. Někdy se stává, že ofuk tisku není zapnutý ve sliceru. Řešením je zapnutí ve sliceru. Někdy je možné jej otestovat v rámci ovládání tiskárny přes display s ovladačem. Pokud ani toto nezabírá, jedná se pravděpodobně o vadný/nevhodný větráček.

Hotend netiskne správně, ale vzdálenost od headbed je správná - zkontrolujte přítlak na podávací kolečko filamentu:

a)      Malý přítlak - pokud se jedná o malý přítlak v extruderu na materiál, podávací kolečko a filament prokluzuje. Příznakem je obroušený filament od podávacího kolečka. Občas se také projevuje přeskakováním v extruderu.

b)      Velký přítlak – deformace podávaného filamentu. Podávací kolečko může filament probrousit. Někdy dochází k zaseknutí filamentu v heatbrake (chlazená část). Řešením je povolit přítlačné šrouby – přítlačné kolečko (většinou ložisko).

První vrstva je velice tenká, rozmazaná nebo téměř žádná – typická situace, kdy je hotend/extruder velmi nízko nad tiskovou plochou. Tato situace může také způsobit přebroušení filamentu od podávacího kolečka. To se děje z důvodu, že filament dole nemá kam odcházet a neposouvá se dolů. Řešením je kontrola slicovacího programu, zda není nastavena vysoká hodnota pro výšku první vrstvy. Dále zvýšení mezery mezi tryskou hotendu a tiskovou plochou.

Hotend netiskne a přeskakuje podávací kolečko v extruderu – zde upozorním na prvotní kontrolu teploty hotendu (trysky). Někdy se stane, že tisknete například z materiálu ABS, ale ve sliceru omylem zvolíte materiál PLA. Hotend se nahřeje na nižší teplotu. Tímto dojde k tomu, že tryska není dostatečně zahřátá a filament ABS „neproleze“. Řešení je jednoduché – spustit slicer znovu a změnit materiál, popřípadě zkontrolovat nastavené teploty pro jednotlivé materiály.

Hotend tiskne, ale dochází k velké extruzi – jedná se o opačnou situaci předchozí situace, kdy je nastavena větší teplota, než je ideální teplota pro tisk zvoleného materiálu. Řešení je opět jednoduché – změnit ve sliceru typ materiálu, popř. přednastavené teploty.

Špatně dotažená tryska v hotendu – pokud problémy s tiskem přetrvávají, zkontrolujte dotažení trysky. Někdy se stane, že při výměně trysky nedojde ke správnému dotažení a tryska se ucpe nesprávným vedením (vytékáním) taveného filamentu. Řešením je vyčistit trysku, našroubovat zastudena. Ohřát hotend a trysky v zahřátém stavu dotáhnout. Doporučuji zahřát hotend na teplotu tavení materiálu ABS – tedy 255°C.

Ucpaná tryska – častý problém např. při výměně tiskového materiálu nebo tisku z nekvalitního no-name materiálu. Situace, kdy se může ucpat tryska – např. když tisknete z materiálu bamboofill (nebo jinými upravenými materiály) a následně chcete tisknout z PLA. Tryska bude nahřátá na nižší teplotu (tavnou teplotu PLA), než se taví právě bamboofil, který zůstal v trysce po předchozím tisku a tím se stane, že PLA přes trysku neprojde.

Další situace, kdy se může ucpat tryska je, když tisknete z materiálů, kdy jsou jeho součástí třpitky nebo glitery. Zde se dá předcházet situaci ucpání trysky tím, že budete používat trysku s větším průměrem. Dle výrobců filamentů je ideální průměr 0.5mm. Pokud už se stane, že se vám tryska ucpe, řešením je nahřátí trysky na vysokou teplotu tisknutého materiálu a trysku povrtat miniaturním vrtáčkem. Pokud nemáte vrtáček, může být i uzonký drátek. Popř. lze trysku vyšroubovat a nad plynovým hořákem nahřát tak, aby se zbytkový materiál rozehřál a drátkem trysku vyčistit

Pokud jste prošli naše návody a ani jedno z uváděných řešení nepomohlo, tak zkuste vyměnit filament nebo výrobce filamentu.

Věřím tomu, že kdo začíná s 3D tiskem, jsme pomohli zorientovat se v možných problémech v této oblasti.

V případě, že máte další jiné problémy, které zde nejsou popsané, napište nám na email obchod@vsepro3Dtisk.cz. Jistě vymyslíme řešení, konkrétní problém uveřejníme, abychom do budoucna pomohli dalším 3D tiskařům.