Výpočet krokování a úprava firmware

Pokud skládáte vlastní tiskárnu nebo děláte na své 3D tiskárně změny, podle povahy změny bude třeba udělat změnu i ve firmware. V tomto článku se především podíváme na nastavení firmware Marlin. Konkrétně na výpočet změnu krokování.

Na internetu existuje několik kalkulaček, kterými můžete vypočítat krokování. Ale ne vždy jim každý rozumí a ne vždy počítají úplně správně.

Proto zde naleznete návod, jak vypočítat jednotlivé kroky pro osy, kde je řemen, ozubená tyč nebo pro extruder, kde je ozubené podávací kolečko.

Hned na úvod se podíváme na výpočet krokování extruderu a názorně si to ukážeme i na 2 příkladech.

Pro výpočet krokování extruderu – E0

Výpočet = (Počet kroků motoru na otočku * počet kroků driveru) / (průměr podávacího kolečka v nejužším místě přes zuby * Pi)

Příklad č. 1

Motor: 1.8° (200 kroků na otočku)

Podávací kolečko má efektivní průměr přes zuby: 7mm

Driver: 32 mikrokroků

Výpočet:

(200 kroků/otočka * 32 mikrokroků) / (7 efektivní průměr podávacího kolečka * pi) = 291.26


Příklad č. 2

Motor: 1.8° (200 kroků na otočku)

Podávací kolečko z našeho eshopu má efektivní průměr přes zuby: 10,7mm

Driver: 16

Výpočet:

(200 kroků/otočka * 16 mikrokroků) / (10,7 efektivní průměr podávacího kolečka * pi) = 95,244

 

Výpočet kroků pro osu x a y, kde se nejčastěji používá ozubený řemen

Výpočet = Počet kroků motoru na otočku * Počet mikrokroků driveru / Počet zubů ozubené řemenice / rozteč zubů

Příklad

Motor: 1.8° (200 kroků na otočku)

Driver: 16 mikrokroků

Řemenice: 16 zubů

Rozteč zubů: 2 mm

Výpočet:

(200 kroků/otočka * 16 mikrokroků) / Počet zubů řemenice 16 / Rozteč zubů 2 = 100

 

Výpočet kroků pro osu Z, kde se používají nejčastěji ozubené tyče nebo trapézové tyče

Výpočet = Počet kroků motoru na otočku * počet mikrokroků driveru / výška závitu na otočku

Příklad č. 1

Motor: 1,8° (200 kroků na otočku)

Driver: 16

Závitová tyč: 5mm (rozteč mezi závity 0,8mm)

Výpočet:

200 Počet kroků motoru na otočku * 16 počet mikrokroků driveru / 0,8 výška závitu na otočku = 4000 (někdy uváděno také 3200/0,8)

 

Příklad č. 2

Motor: 1,8° (200 kroků na otočku)

Driver: 16

Trapézová tyč: 8mm (rozteč mezi závity 2mm)

Výpočet:

200 Počet kroků motoru na otočku * 16 počet mikrokroků driveru / 2 vzdálenost mezi závity  = 1600

 

Samotná změna ve firmware Marlin se provádí v souboru configuration.h a to v řádku:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {počet kroků x,počet kroků y,počet kroků z,počet kroků z}