Přeskakování motoru extruderu příčiny a řešení

V rámci zákaznické podpory se někdy setkáváme s dotazy, co dělat nebo co je špatně, když mi v průběhu tisku začne přeskakovat extruder a vynechává mi tisk.

Zkusili jsme tedy sepsat možné příčiny a řešení:

1) První vrstva je moc nízko - když je tryska příliš nízko nad podložkou, filament nevytéká a podávací kolečko tak může probrousit filament a extruder začne přeskakovat.

2) Příliš velký přítlak extruderu - extruder má velký přítlak a do filamentu se podávací kolečko zařezává hodně a při častých retrakcích tak může probrousit filament a extruder bude přeskakovat. Řešením je tedy nastavit správný přítlak, aby probíhalo pravidelné podávání. Pokud se tiskne flex filament, je třeba přítlak uvolnit. Naopak u PETG a ABS může být přítlak větší než u PLA.

3) Přicpaná tryska - tryska může být přicpaná nečistotami a prachem a tudíž skrz ní nevytéká dostatečné množství materiálu a opět může dojít k proboušení filamentu a extruder může přeskakovat. Řešením tedy může být pročištění trysky (buď jí vypálit, vyčistit nebo jí nahřát na 255°C a vyčkat chvíli, než vyteče materiál a nebo jí vyměnit za náhradní)

4) Velká rychlost tisku - pokud je rychlost tisku příliš vysoká a hotend nestíhá hotend materiál tavit, tak extruder přeskakuje. Řešením je zpomalení tisku nebo zvýšením teploty hotendu.

5) Rychlost retrakcí - v některých případech může velmi vysoká rychlost retrakcí způsobit, že podávací motor nestíhá a přeskakuje. Snížení rychlosti retrakcí může zamezit přeskakování motoru. Ideálně u direct extruderu 30mm/s a bowdenu do 60mm/s.

6) Nízká teplota hotendu - příčinou přeskakujícího podávacího motoru může být i nízká tisková teplota hotendu. Je třeba najít tak vhodnou teplotu pro tisk daného materiálu. 

7) Ofuk tisku - problém s tiskem může způsobit i zapnutí ofuku tisku, který fouká na trysku. Správně, by měl foukat pod trysku. Pokud fouká na trysku, ta se ochladí a materiál neprochází. Vypnutím tohoto ofuku zjistím, zda je příčinou. Pokud se potvrdí, že ofuk tisku ochazuje trysku, řešením je použití návleku na konec hotendu nebo použití jiného ofuku tisku.