SSL Certifikát

Chceme Vám podať ruku!

SSL (Secure Sockets Layer) je digitálny certifikát, ktorý overuje identitu webové stránky a šifruje informácie zaslané na server pomocou technológie SSL. Šifrovanie je proces zakódovanie dát do nerozluštitelného formátu, ktorý možno rozlúštiť len s riadnym dešifrovacím kľúčom.

SSL vytvára bezpečný tunel, prostredníctvom ktorého sa informácie vrátane užívateľského mena, hesla, čísla kreditných kariet a ďalšie môžu zasielať bezpečne.

Keď navštívite naše webové stránky, SSL certifikát automaticky vytvorí šifrované spojenie.

Akonáhle je pripojenie dokončené, zobrazí sa ikona visiaceho zámku a HTTPS prefix v riadku Vášho prehliadača. Môžete bezpečne zadávať svoje osobné údaje.

Všetky prichádzajúce a odchádzajúce informácie sú zašifrované vysokým šifrovaním, ktoré je virtuálne neprelomiteľné.