Zmeny grafickej podoby webu

Nesústredíme sa len na rozširovanie sortimentu, ale možno ste si všimli, že došlo na webe k niekoľkým grafickým zmenám. Tá najväčšia zmena prebehla v premene loga, v ktorom teraz figuruje názov webu. Nejedná sa týmto o zmenu majiteľa firmy alebo portálu.

Veríme, že už vykonané úpravy a úpravy, ktoré budú v najbližšie dobe prebiehať, pomôžu web sprehľadniť.