Originálné hotendy a príslušenstvo od firmy E3D! - Napájenie - 24V