G-CODE, jadro 3D tisku

V tomto článku si rozoberieme základné kódy a skripty pre chod Vašej 3D tlačiarne. Najprv si ukážeme, čo jednotlivé skratky znamenajú a potom z nich vytvoríme jednoduchej skripty pre začiatok, koniec tlače, výmenu filamentu a na zatiahnutie filamentu pri kalibrácii.

Teraz sa teda pozrieme na jednotlivé príkazy. Základom sú G a M kódy, G kódy ovládajú pohyby súvisiace s extrudérom a podložkou, zatiaľ čo M kódy pracujú so súčasťami tlačiarne (napr. Ofuk, motory atď.).

G1 - lineárny pohyb
G1 Z0.2 - lineárny pohyb po osi Z o 0.2 mm
G1 X8.0 F2000 - lineárny pohyb po osi X rýchlosťou F = 2000mm / min
G1 Y60.0 E4.0 F1000.0 - lineárny pohyb po osi Y rýchlosťou F, a zároveň vytlačeniu 4mm filamentu

G28 - domovská pozície
G28 X - domovská pozície len pre os X
G28 Y - domovská pozície len pre os Y
G28 Z - domovská pozície len pre os Z

G29 - vyrovnanie podložky (spustenie autokalibrácia heatbed)

G90 - absolútna pozície na osiach XYZ
G1 X20 F2400 - posunutie do X = 20 na podložke
G1 X40 F2400 - posunutie do X = 40 na podložke

G91 - relatívna pozícia na osiach XYZ
G1 X20 F2400 - posunutie o 20mm od aktuálnej pozície po osi X
G1 X20 F2400 - posunutie o ďalších 20mm po osi X

G92 - nastaviť aktuálnu polohu osí; najčastejšie sa využíva pre os E (filament)
G92 E0.0 - nastaviť aktuálnu pozíciu filamentu na E = 0

M84 - vypnúť motory

M104 - nastaviť teplotu hotendu
M104 S0 - vypnúť zahrievanie hotendu

M107 - vypnúť ofuk

M117 - zobraziť správu na LCD displeji

M140 - nastaviť teplotu podložky
M140 S0 - vypnúť vyhrievanie podložky

M201 - nastavenie maximálnej akcelerácie na jednotlivých osiach
M201 X1000 Y1000 E600 - príklad nastavenia akceleráciou (X = 1000mm / min; Y = 1000mm / min; E = 600mm / min)


 A teraz už k samotným skriptom, ktoré riadia Vašej tlačiareň. Scripty sú v Simplify3D umiestnené v záložke Edit Process Settings → Scripts → Starting / Ending Script

Ako prvý sa pozrieme na Starting Script.

M201 X1000 Y1000 E600

G28
G29
M117 Tlaciaren pripravena
G92 E0.0
G1 Z0.2
G1 X8.0 F2000
G1 Y60.0 E4.0 F1000.0
G1 Y100.0 E8.5 F1000.0
G1 Z0.2
M117 prebieha tlač

Najprv dôjde k nastavenie maximálnych akceleráciou, následne sa extrudér posunie do domovskej pozície, odkiaľ začne vyrovnanie podložky. Po skončení kalibrácie sa na displeji objaví text (Tlaciaren pripravena), extrudér sa presunie do pozície E = 0 a nasleduje pohyb po osi Y na okraji podložky, kde dôjde k vytlačeniu materiálu na očistenie trysky. Potom sa tryska posunie do výšky 0.2mm a začne samotná tlač.

Teraz si popíšeme Ending Script.

M104 S0; turn off temperature
M140 S0; turn off heatbed
M107; turn off fan
G1 X0 Y200; home X axis
M84; disable motors

Po skončení tlače sa vypne zahrievania hotendu, podložky a vypne sa tiež ofuk. Následne sa extrudér presunie do nastavenej domovskej pozície (G1 X0 Y200). A nakoniec dôjde k vypnutiu motorov.

Nabudúce sa zameriame napr. na výmenu filamentu.

Ondra