Výpočet krokovanie a úprava firmware

Ak skladáte vlastnú tlačiareň alebo robíte na svoje 3D tlačiarni zmeny, podľa povahy zmeny bude treba urobiť zmenu aj vo firmware. V tomto článku sa predovšetkým pozrieme na nastavenie firmware Marlin. Konkrétne na výpočet zmeny krokovanie.

Na internete existuje niekoľko kalkulačiek, ktorými môžete vypočítať krokovanie. Ale nie vždy im každý rozumie a nie vždy počítajú úplne správne.

Preto tu nájdete návod, ako vypočítať jednotlivé kroky pre osi, kde je remeň, ozubené tyč alebo pre extrudér, kde je ozubené podávacie koliesko.

Hneď na úvod sa pozrieme na výpočet krokovanie extruderu a názorne si to ukážeme aj na 2 príkladoch.

Pre výpočet krokovanie extruderu - E0

Výpočet = (Počet krokov motora na otočku * počet krokov driveru) / (priemer podávacieho kolieska v najužšom mieste cez zuby * Pi)

Príklad č. 1

Motor: 1.8 ° (200 krokov na otočku)

Podávacie koliesko má efektívny priemer cez zuby: 7mm

Driver: 32 mikrokroků

výpočet:

(200 krokov / otočka * 32 mikrokroků) / (7 efektívna priemer podávacieho kolieska * pi) = 291.26

Príklad č. 2

Motor: 1.8 ° (200 krokov na otočku)

Podávacie koliesko z nášho eshopu má efektívny priemer cez zuby: 10,7mm

Driver: 16

výpočet:

(200 krokov / otočka * 16 mikrokroků) / (10,7 efektívna priemer podávacieho kolieska * pi) = 95,244

 

Výpočet krokov pre os x a y, kde sa najčastejšie používa ozubený remeň

Výpočet = Počet krokov motora na otočku * Počet mikrokroků driveru / Počet zubov ozubené remenice / rozteč zubov

Príklad

Motor: 1.8 ° (200 krokov na otočku)

Driver: 16 mikrokroků

Remenice: 16 zubov

Rozstup zubov: 2 mm

výpočet:

(200 krokov / otočka * 16 mikrokroků) / Počet zubov remenice 16 / Rozstup zubov 2 = 100

 

Výpočet krokov pre os Z, kde sa používajú najčastejšie ozubenej tyče alebo trapézové tyče

Výpočet = Počet krokov motora na otočku * počet mikrokroků driveru / výška závitu na otočku

Príklad č. 1

Motor: 1,8 ° (200 krokov na otočku)

Driver: 16

Závitová tyč: 5mm (rozteč medzi závitmi 0,8mm)

výpočet:

200 Počet krokov motora na otočku * 16 počet mikrokroků driveru / 0,8 výška závitu na otočku = 4000 (niekedy uvádzané tiež 3200 / 0,8)

 

Príklad č. 2

Motor: 1,8 ° (200 krokov na otočku)

Driver: 16

Trapézová tyč: 8mm (rozteč medzi závitmi 2mm)

výpočet:

200 Počet krokov motora na otočku * 16 počet mikrokroků driveru / 2 vzdialenosť medzi závitmi = 1600

 

Samotná zmena vo firmware Marlin sa vykonáva v súbore configuration.h a to v riadku:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {počet krokov x, počet krokov y, počet krokov z, počet krokov z}